Wywóz śmieci

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W SOŁECTWIE GOŁOGÓRA NA ROK 2016

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: znajduje się przy Zakładzie Usług
Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2. Punkt otwarty: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:30

Copyright © 2019 Gologora.com