Władze Samorządowe

GRZEGORZ LIPSKI

BURMISTRZ POLANOWA

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

PIOTR GÓRNIAK

Z-ca BURMISTRZA POLANOWA

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

JÓZEF WILK

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

JERZY LANDOWSKI

RADNY NASZEGO OKRĘGU

76-012 Żydowo

DARIUSZ KALINOWSKI

RADNY RADY POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO

WIESŁAW LEBIODA

RADNY RADY POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO
(źródło zdjęcia: https://powiat.koszalin.pl)

ZENON DROPKO

RADNY RADY POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO

Opracowanie: Agnieszka Kaczka
Zdjęcia: A.Andrzejewski, M.Pietrzak

Copyright © 2019 Gologora.com