Władze Samorządowe

GRZEGORZ LIPSKI

BURMISTRZ POLANOWA

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

PIOTR GÓRNIAK

Z-ca BURMISTRZA POLANOWA

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

JÓZEF WILK

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Telefon: (94) 318-83-29

JERZY LANDOWSKI

RADNY NASZEGO OKRĘGU

76-012 Żydowo

DARIUSZ KALINOWSKI

WICESTAROSTA KOSZALIŃSKI

76-010 Polanów

ELŻBIETA SEKUŁA

RADNA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

76-012 Żydowo

ZENON DROPKO

RADNY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

76-010 Polanów

Opracowanie: Agnieszka Kaczka
Zdjęcia: A.Andrzejewski, M.Pietrzak

Copyright © 2016 Gologora.com