Sołtys i Rada Sołecka

SOŁTYS SOŁECTWA GOŁOGÓRA

Od 2007 roku nieprzerwanie Sołtysem wsi Gołogóra jest Czesław Staniszewski, rodowity mieszkaniec Gołogóry wybrany w wyniku tajnego głosowania mieszkańców, przeprowadzonego na Zebraniu Wiejskim.

Poprzednicy:
  • Ryszard Rylik
  • Stanisław Wiśniewski
  • Anatol Kusz

RADA SOŁECKA 2015 - 2019

Od dnia 04.05.2015 r. w skład rady sołeckiej wchodzą:

Anetta Długołęcka

Agnieszka Kaczka

Krystyna Krysiak

Aleksandra Nowak

Monika Ogrodowczyk

(wybory sołeckie 2015 r.)
Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Kaczka

Copyright © 2016 Gologora.com