Kościół Miłosierdzia Bożego

KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Gołogórze znajduje się Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, należący do Parafi Żydowo. Msza św. odprawiana jest przez ks. proboszcza Tomasza Rembelskiego.

Niedziela - 11/30
dni powsz. - msza św. w Żydowie


Adres Parafi: 76-012 Żydowo 13;
tel: (094) 318 88 10

Strona internetowa parafii Żydowo:
www.parafia.zydowo.com

REMONT ŚWIĄTYNI

W roku 2012, za sprawą ówczesnego proboszcza Parafii Żydowo - ks. Witolda Karczmarczyka, rozpoczął się trwający prawie dwa lata remont. Ogromne zaangażowanie księdza proboszcza i mieszkańców, pozwoliło na sprawną odbudowę zniszczonej świątyni. Msze święte w tym czasie, dzięki uprzejmości właścicieli, odprawiane były w budynku starej szkoły.

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE

29 kwietnia 2014 roku Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Gołogórze, po przeprowadzonym remoncie, została przekształcona w Kościół filialny. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. bp Krzysztof Zadarko. 

film: Aleksander Andrzejewski

KSIĄDZ PROBOSZCZ I RADA PARAFIALNA

Ks. Tomasz Rembelski - Proboszcz Parafi pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żydowie od 01.08.2014 roku. Wyświęcony 30 maja 1998

Rada Parafialna w Gołogórze - powołana 7.11.2010:

  • Ryszard Rylik
  • Krystyna Kaczka
  • Jan Sołtys
Poprzedni księża: ks. Witold Karczmarczyk (05.08.2010 r. - 31.07.2014 r.), ks. Jan Stankiewicz (24.03.2009 r. - 04.08.2010 r.), ks. Wiesław Koc (29.08.1989 r. - zm. 24.03.2009 r.), ks. Edward Skwira (1986-1989 r.), ks. Stanisław Olejarz (1983-1986 r.)
Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Kaczka

Copyright © 2019 Gologora.com