RTCN w Gołogórze

RTCN W GOŁOGÓRZE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Gołogórze oddane do użytku w 1965 roku. Dwa stalowe maszty z odciągami linowymi. Wyższy ma wysokość 270 i został uruchomiony 21.12.1997 roku. Niższy zbudowany  w 1962 roku - w międzyczasie został obniżony i dziś mierzy już tylko 114,8 m.

Obiekt pokrywa sygnałem radiowo-telewizyjnym znaczną powierzchnię: wschodnią część woj. zachodniopomorskiego oraz zachodnią część woj. pomorskiego.

Właścicielem obiektu jest TP EmiTel Sp. z o.o. 
Wyższy maszt (270 m) znajduje się na 28 miejscu na liście najwyższych konstrukcji w Polsce. Niższy (115 m) na 104 miejscu (zobacz źródło)
Podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach w 2011 r. spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Do naszego stoiska promocyjnego podszedł pewien Pan... i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, wszak gości było wielu, gdyby nie to, że ów Pan był w posiadaniu kilku zdjęć Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Gołogórze z czasów jego powstawania, czyli z około 1965 roku. Do tej pory nie udało nam się znaleźć żadnych fotografii z tego okresu, więc te, które otrzymaliśmy od pana Witolda Rączki mają dla nas wartość szczególną. Panu Witoldowi serdecznie dziękujemy. 

Opracowanie: Agnieszka Kaczka
Zdjęcia: Agnieszka Kaczka, Marek Pietrzak
Zdjęcia archiwalne: Witold Rączka

Copyright © 2019 Gologora.com