Góra Złocień

GÓRA ZŁOCIEŃ

Na terenie sołectwa Gołogóra w enklawie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Polanów znajduje się Góra Złocień. Jest to najwyższe, naturalne wzniesienie województwa zachodniopomorskiego, wynoszące 231,5 m n.p.m.

Wzgórze leży pomiędzy Gołogórą a Dalimierzem w bliskiej odległości ruin starej niemieckiej Fabryki Kamienia. Na starych niemieckich mapach góra nosiła nazwę "Steinberg" co znaczyło: Kamienna Góra.


Mimo, iż góra jest "naj" w naszym województwie, atrakcją turystyczną nie jest :-) i próżno szukać tu pięknych widoków, ponieważ las jest bardzo gęsty, latem kiedy liście zasłaniają wszystko, tylko nogi mogą nam zdradzić, że wspinamy się pod wysoką górę :-)
Opracowanie: Agnieszka Kaczka
Zdjęcia: Marek Pietrzak

Copyright © 2019 Gologora.com